Prawo do odstąpienia od umowy, zawartej do 31.12.2020

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Klient, będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystający ze Sklepu internetowego, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Dniem doręczenia towaru jest dzień, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – dniem doręczenia jest data objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części. W przypadku, gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Tobo Datczuk Spółkę Jawną, Kuriany 104, 15-589 Białystok, sklep@tobo.pl, kom. 661 467 190, 662 055 425, tel. 85 674 94 31, 85 674 94 21, fax 85 674 94 01 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres lub pocztą tradycyjną.
 5. Sklep internetowy niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres poczty e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. § 10
Skutki odstąpienia od umowy 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

 

TOBO Datczuk Spółka Jawna

Kuriany 104, 15-589 Białystok

sklep@tobo.pl

 

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 2. https://www.sklep.tobo.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać zakupioną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował https://www.sklep.tobo.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, czyli koszt odesłania towarów do Sprzedawcy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 200 PLN.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Przekazane przez Konsumenta dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem zgłoszonego przez Konsumenta odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

 

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór dostępny jest:

http://sklep.tobo.pl/webpage/wzor-odstapienia-od-umowy.html