Informacja od administratora danych osobowych

Informacje od administratora danych osobowych

Szanowni Państwo, w związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określone jako „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych”, w skrócie „RODO” i Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, realizujemy wynikający z nowych przepisów o RODO obowiązek informacyjny administratora w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pana/i prywatność. Pana/i dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

TOBO Datczuk Spółka jawna, 15-589 Białystok, Kuriany 104, tel. +48 662055425, e-mail: biuro@tobo.pl, www.tobo.pl

jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów kupna – sprzedaży towarów , usług, promocji, konkursów, wydarzeń w trakcie ich trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących zgodnych z art. 6 ust 1 lit. b i c, celach:

 • zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas: sprzedaży towarów, usług, w tym w szczególności wysyłki i dostarczania zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail) newsletterów, cenników, ofert i promocji, informacji handlowych, zaproszeń na organizowane wydarzenia.
 • realizacji obowiązków TOBO Datczuk Sp.j. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.
 • ochrony praw TOBO Datczuk Sp.j. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 •  przeprowadzania działań marketingowych, informacyjnych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

TOBO Datczuk Sp.j. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi TOBO Datczuk Sp.j. . ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw, zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu TOBO Datczuk Sp.j. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności.
 2. TOBO Datczuk Sp.j. może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak:
 3. podmioty świadczące usługi księgowe
 4. spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie
 5. firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.