Forma płatności

§ 6
Forma płatności 

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w następujących formach:

  • płatność gotówką w siedzibie firmy Tobo ( w przypadku odbioru osobistego),
  • płatność gotówką przy odbiorze ( w przypadku przesyłki za pobraniem),
  • płatność przelewem na rachunek bankowy ( wystawiamy fakturę pro-forma).
  • płatność online

2. Po wystawieniu faktury pro-forma Klient powinien dokonać płatności w ciągu 3 dni, w przypadku braku wpłynięcia środków zamówienie zostanie anulowane.

3. Oryginał Faktury VAT wystawiany jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu środków na nasze konto bankowe: Bank PEKAO SA 41 1240 5745 1111 0010 8978 2021, Bank PKO BP S.A. 33 1020 1332 0000 1102 0028 6187 i wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera.

4. Koszty związane z dokonaniem płatności: przelewem bankowym na rachunek wskazany powyżej ponosi Klient.

5. Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej www.sklep.tobo.pl w zakładce Kontakt. Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.