Koszty i sposoby dostawy

§ 7
Ceny i koszty przesyłki 

1. Ceny podane przy produktach na https://www.sklep.tobo.pl podawane są w PLN, zawierają podatek VAT.

2. Transport nie obejmuje wniesienia towaru do klienta.

 

 § 8
Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

  • dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • odbiór osobisty w siedzibie firmy

2. Dostawa produktów zamówionych w naszym sklepie realizowana jest na terenie Polski pod adres odbiorcy wskazanego przy zamówieniu.

3. Termin dostawy ustalony jest indywidualnie. W razie przekroczenia ustalonego terminu Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu.

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5. W zależności od towaru dostarczany jest on do Klienta w stanie zmontowanym lub do samodzielnego montażu.

6. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane jak np. wniesienie do biura/domu/mieszkania, montaż itp. należą do obowiązków Odbiorcy towaru – wynika to z regulaminu świadczenia usług przez firmy kurierskie.

7. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.

8. Kupujący lub osoba odbierająca towar w jego imieniu proszeni są o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru i zgodności towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Kupujący lub osoba odbierająca towar w jego imieniu proszeni są o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

9. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji, bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, ale uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku podania błędnych danych w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta.

11. Zakupione towary w szczególnych przypadkach dostarczamy osobiście.

12. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

13. Więcej informacji na temat dostaw można uzyskać telefonicznie lub wysyłając maila na adres sklep@tobo.pl